ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

DEFINICE KONKURENČNÍ VÝHODY

Pomocí metody 3 kruhy revidujeme a formulujeme konkurenční výhodu vaší společnosti. Dokážeme odhalit slabiny konkurenční výhody a podmínky její udržitelnosti. 

Na základě této metody a analýzy interního prostředí určíme sílu konkurenční výhody a odhadneme dobu její udržitelnosti. Na základě toho jsme schopni vytvořit strategii pro posílení a udržení konkurenční výhody v dlouhodobém horizontu.

Metoda 3 kruhů byla vyvinuta na Harwardské universitě a velice efektivně a objektivně definuje pozici společnosti na trhu ve vztahu k zákazníkovi a konkurenci.

Pomocí metody 3 kruhů se efektivně dá formulovat žádoucí udržitelná konkurenční výhoda, pokud metoda odhalí slabinu ve smyslu chybějící nebo neudržitelné konkurenčí výhody, což nebezpečně ohrožuje úspěch nebo dokonce i samotnou existenci podniku.

 

 KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU

Znáte kritické faktory úspěchu (CSF = critical success factor) vašeho podníkání? Víte, jak je zabezpečit, aby udržely trvalou konkurenčí výhodu? Je vaše pozornost rozptýlená, nebo se opravdu věnujete tomu, co Vám přináší peníze a úspěch?

Kritické faktory jsou úzce navázány na udržitelnou konkurenční výhodu. Hlavně jejich prostřednictvím určujete sílu konkurenční výhody a její dlouhodobou udržitelnost. 

Zabezpečením kritických faktorů vytáříte dokonce konkurenční hodnotu, která vaší společnosti chybí. Pomůžeme Vám najít cestu a zabezpečit úspěch Vašeho podnikání a činnosti. Zformulujeme vaše kritické faktory úspěchu a nastavíme plány pro jejich zabezpečení.

Copyright by Vladimír Prinke © 2011