STÍNOVÝ MANAGEMENT

Nabízíme zvyšování znalostní úrovně podniku formou stínového managementu (SHADOW MANAGEMENT), kdy jako interim manager přebírám zodpovědnost za realizaci projektu, či dosažení strategického cíle, pro jehož úspěšné dosažení nemá firma dostatečně kompetentní  zdroj, zároveň však vytipovaný perspektivní interní zdroj za dobu realizace vybavím znalostmi a dovednostmi potřebnými pro plynulé převzetí plné odpovědnosti či úspěšné zvládnutí budoucích projektů podobného charakteru.

Firma tak získává nejen efekt z úspěšného dosažení cíle bez prodlevy, ale zároveň kompetentně vybaveného interního pracovníka pro zvládání budoucích náročných projektů. 

Copyright by Vladimír Prinke © 2011