SLUŽBY EXPATA

Zvažujete expanzi na nové trhy a berete tuto příležitost jako investiční projekt? Nabízím zkušenosti Expata.

Aktivity od průzkumu trhu, vstupní analýzy, tvorby a implementace průnikové strategie jsem schopen díky dlouholeté development činnosti a rozsáhlým zkušenostem s různými teritorii realizovat pro jakýkoliv trh.

Převezmu zodpovědnost za vyhledání obchodního partnera, vytvoření distribučních kanálů, rozvoj celé odbytové sítě, nebo i přímo za realizaci obratu na daném trhu.

Nabízím i aktivity spojené s registrací firmy a založením pobočky, náboru vhodných lidí a vytvořením ifiremní infrastruktury.

Kromě rumunského teritoria máme zkušenosti s řízením slovenské společnosti a dvouletým působením v regionu Pobaltí.

 

Copyright by Vladimír Prinke © 2011