ŠKOLENÍ

Jako praktici působící v exekutivě nabízíme školící činnost spíše jako vedlejší produkt naší činnosti a jde především o specificky zaměřená školení přímo na potřeby zákazníka.

Obsahy školení jsou zaměřeny na konkrétní problematiku dané firmy, což vyžaduje před realizací smluvního vztahu vyjasnění potřeb a zaměření firmy, či školeného týmu.

Veškerá školení realizujeme s obsahem maximálního využití praktických cvičení na řešení dané konkrétní problematiky.

Zároveň poskytujeme osobní poradenství vrcholovým manažerům.

 

Nabízená školení:

 

MBO - Management by objectives - řízení podle cílů (od definice cíle až po realizace zpětné vazby)

Projektové řízení - praktické cvičení na užití podpůrných nástrojů a efektivní metodiky pro úspěšné zvládnutí projektu

Produktové řízení - od definice produktů až po úspěšnou akceptaci a vyrovnání

Obchodní dovednosti - obchodní aktivity pro dosažení úspěchu v praktických cvičeních, podpora CRM

Finanční plánování - od tvorby budgetů, přes plán cash flow, až po tvorbu ročního finančního plánu

Plánování - tvorba specializovaných oborových plánů (obchodní plán, marketingový plán, akční plán strategie..)

Měření výkonosti podniku - od definice cílů až po sestavení KPI, jejich kontrolu a hodnocení

Copyright by Vladimír Prinke © 2011