ŘÍZENÍ ZMĚN

Řízení změn - Change Management - je souhrnný pojem pro strategie, které doprovázejí radikální přestavbu podniku, myšlení a firemní kultury. Cílem je připravenost podniku na změny a změny aktivně začlenit do chodu společnosti. Může se jednat o změny strukturální, ale může jít i změny, které mají zlepšit chod každodenních procesů ve společnosti. 
Co nabízíme v oblasti Change Management:
  • Identifikování příčin změn a jejich dopadů na organizaci,
  • odhadnutí reakce zaměstnanců na plánované změny,
  • překonávání odporu vůči změnám,
  • předcházení negativním dopadům změn na chod společnosti,
  • volba vhodné strategie,
  • monitorování a vyhodnocování celého procesu zavádění změny.

Řízení změn

Realizace změn ve společnosti všeobecně vyvolává nepochopení a nevoli zaměstnanců, stejně jako velký strach před novotami. Důvodem je ale především nedostatečná informovanost. Proces změny je vždy rozdělen do několika fází, které na sebe navazují. Nejdříve se analyzuje problém, poté se navrhnou příslušná opatření, zanalyzují se možné dopady a na základě těchto kroků se změna realizuje. Chybět nesmí ani kontrola výsledků, případně přijetí dalších opatření.

CHOLESTEROLOVÝ TEST PRO FIRMY

I úspěšné firmy musí občas věci změnit, chtějí-li zůstat v předstihu před konkurencí


Jednoduchý dotazník, určený pro všechny vyšší manažery, vám snadno pomůže zjistit, zda sítě firmy jsou příliš stabilní, zda vaši zaměstnanci získávají nežádoucí rutinu nebo zda příliš vlivní manažeři nesměřují investiční zdroje do včerejších či předvčerejších aktivit. A také na jeho základě zjistíte, zda je ten pravý čas reorganizovat, jaký druh změny je třeba provést a v jakém rozsahu tuto změnu uskutečnit.
1. Kvalita komunikace a spolupráce
Existují silné subkultury v obchodních jednotkách nebo divizích?
ano/ne
 
Dochází k poruše komunikace způsobené vytvářením "pevností"?
ano/ne
 
Zhoršila se spolupráce mezi skupinami v posledních pěti letech?
ano/ne
 

Počet odpovědí "ano":
2. Schopnost adaptace
Je pro mnoho lidí změna nepříjemná?
ano/ne
 
Pracují lidé a skupiny podle zavedené rutiny?
ano/ne
 
Je to již dlouho, co firma získala nový zdroj příjmů?
ano/ne
 
Snížilo se procento těchto příjmů v posledních pěti letech?
ano/ne
 

Počet odpovědí "ano":
3. Rovnováha moci mezi skupinami
Využívají vlivné skupiny nebo jednotlivci většinu firemních zdrojů?
ano/ne
 
Je obtížné pro lidi mimo centrální skupinu získat zdroje?
ano/ne
 
Zpomalují vlivné skupiny nebo jednotlivci rozhodování?
ano/ne
 
Rozšířili vlivní jednotlivci či skupiny z doby před pěti lety dále svůj vliv?
ano/ne
 

Počet odpovědí "ano": 

Konečné skóre:

Každé "ano" má hodnotu jednoho bodu. Jestliže máte méně než tři body, nepotřebujete právě teď žádnou změnu. Pokud máte 3-7, měli byste vbrzku uvážit alespoň jednu změnu. A máte-li více než 7 bodů, tato potřeba je urgentní a pravděpodobně velká. 

K rozhodnutí, jaký druh změny potřebujete, se podívejte na každou kategorii zvlášť.Jestliže máte nejvyšší skóre v první, potom uvažte změnu báze, na které je firma organizována (produkt nebo funkce). Máte-li nejvyšší skóre ve druhé, musíte zajistit, aby vaše příští změna byla jiná než ta poslední. Jestliže máte nejvyšší skóre ve třetí kategorii, pak musíte udělat více různých změn najednou, abyste protřásli celý podnik.

Freek Vermeulen, Phanish Puranam, Ranjay Gulami: Change for Change´s SakeHarvard Business Review, červen 2010, str. 71-76 (zkráceno) -pe-
 
Copyright by Vladimír Prinke © 2011