PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Projektové řízení pomáhá firmě efektivně dosahovat stanovených cílů ve stanoveném čase, rozpočtu a rozsahu. Základním cílem projektového řízení je dodat výsledek – včas, v plné funkcionalitě, s dodrženými náklady (OTIFOB - On Time, In Full, On Budget).
Co nabízíme v rámci projektového řízení:

interim management

 

Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.

 

Projektové řízení je tedy aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik na projektové aktivity, které vedou ke splnění požadavků projektu. Ve většině případů se ve firmě jedná o multiprojektové prostředí, kdy jednotlivé zdroje pracují na více projektech. Procesy projektového řízení jdou napříč organizační strukturou společnosti a v rámci projektového řízení tak mohou nastávat kompetenční konflikty mezi projektovým a liniovým řízením. Předcházet takovýmto konfliktům lze, když procesy projektového řízení jasně definují pracovní postupy a odpovědnosti jednotlivých zdrojů.

Procesy, které je v rámci projektového řízení potřeba zajistit:

Schéma řízení projektu

Copyright by Vladimír Prinke © 2011