PROFIL

Mgr. Vladimír Prinke, MBA

 • má vystudované humanitní obory na Karlově univerzitě a ekonomii v rámci americké executive MBA
 • karieru odstartoval pedagogickou praxí, následně se přesunul do komerční sféry,
 • v úvodu privátní praxe řídil na vrcholových manažerských postech subjekty v oblasti profesionálního sportu,
 • podílel se na rozvoji aktivit britské finanční společnosti na území České republiky, později řídil provoz pěti jejích poboček,
 • od roku 2002 působil v IT, kde zakládal a rozvíjel přímé a nepřímé distribuční kanály v ČR i zahraničí
 • ve společnosti vyvíjející informační systémy řídil strategii a její přerod z produktově na marketingově orientovanou,
 • rozvíjel a řídil obchodní aktivity IT dceřinné společnosti na Slovensku,
 • v roce 2005 získal titul MBA na Dominican University of Chicago, zaměřený na americký exekutivní management,
 • zabývá se dlouhodobě transformací společností z produktově zaměřených na marketingově řízené,
 • absolvoval řadu vzdělávacích kurzů pro efektivní řízení, osobní rozvoj a mediální vystupování,
 • řídil zahraniční expanzi nadnárodního dodavatele reklamního textilu do Pobaltí
 • podílel se na implementaci strategického controllingu nadnárodní společnosti 
 • má zkušenosti se zakládáním zahraničních poboček, včetně implementace firemní infrastruktury 
 • má zkušenosti a prokazatelné úspěchy v zajišťování odbytu na zahraničních trzích
 • zakládal a tři roky řídil aktivity zahraniční pobočky textilní společnosti na Balkáně
 • šest let řídil a rozvíjel distribuci IT a následně i non IT kanálů v rámci Evropy v objemu cca 11 mld. ročně
 • působil jako člen krizového týmu při restrukturalizaci nadnárodní společnosti
 • zaměřuje se na efektivní využití metody Balanced Scorecard ve strategickém řízení českých firem,
 • specialista v oblasti tvorby strategií, výběru a implementaci nástrojů podporujících dlouhodobý rozvoj společností.
 • specialista na návrh a implementaci systémů řízení a zvyšování výkonnosti podniků
 • specialista na zahraniční expanze, situační analytiku, identifikaci a využití příležitostí 
 • člen Asociace interim managementu

 

Realizované projekty:
- vstup a expanze anglické finanční společnosti na českém trhu, rozvoj obchodní sítě, zakládání poboček
- restrukturalizace sw společnosti z produktové na marketingově orientovanou a řízenou
- tvorba a rozvoj nepřímé distribuční sítě pro prodej informačních systémů v ČR a SK
- hodnocení výnosnosti akvizičních záměrů, tržní hodnocení společností 
- analýza zahraničních trhů a tvorba průnikové strategie pro nadnárodního výrobce reklamního textilu
- tvorba distribučních kanálů pro reklamní textil v Pobaltí
- řízení projektu založení pobočky pro textilní společnost, nábor, vedení a rozvoj pracovníků v Rumunsku 
- tvorba a implementace systému strategického řízení v nadnárodní textilní společnosti
- restrukturalizace obchodního oddělení v obchodní firmě s textilem
- návrh a implementace systému řízení v obchodní divizi lholdingu operujícím v oboru zdravotnictví
- implementace systému plánování v obchdní společnosti s náhradními díly a autopříslušenstvím
- realizace vstupu českého výrobce masážních strojů na trh Rumunska
- realizace analýz proveditelnosti projektů v oboru obnovitelných zdrojů na trhu Rumunska
- řízení distribučních kanálů IT, reorganizace PL pobočky distributora IT produktů
- implementace nového obchodního modelu orientovaném na tržní potenciál
- integrace českých, slovenských a polské pobočky holdingového IT vlastníka do jednoho nadnárodního subjektu
- restrukturalizace a stabilizace slovenského obchodu v rámci nadnárodní IT distribuční společnosti
Copyright by Vladimír Prinke © 2011