INTERIM MANAGEMENT

Nabízím služby interim managementu na smluvně předem definovanou dobu, s jasně definovaným cílem a za jasně specifikovaných podmínek. Interim služby nabízím v následujících oblastech:interim management 

Interim Management je dodávkou služeb manažera, kterou si společnost najímá, aby v určitém časovém horizontu vyřešila předem jasně definovaný úkol za jasné náklady. Společnosti si Interim Management najímá pro ve společnosti chybějící specifické odborné znalosti, které mají firmě pomoci efektivně projít např. důležitou změnou nebo vyřešit strategický projekt. Interim manažer je po smluvní dobu začleněn do organizační struktury společnosti se všemi odpovědnostmi spojenými s pozicí, kterou zastává.

 

Interim manažer může například ve firmě krátkodobě převzít obchodní oddělení, aby firmě otevřel přístup na nové trhy, nebo se postavil do čela HR projektu a s nadhledem externího subjektu restrukturalizoval týmy, propustil či najal zaměstnance. Nákupem zkušeného manažera řeší firma svůj problém z hlediska času, protože mnohdy nemá ve svých řadách vhodného člověka pro danou pozici a na trhu práce může hledání trvat měsíce, navíc s nejistým výsledkem.

 

Od interim manažera se tak očekává, aby se ve společnosti rychle zorientoval, našel problémová místa a navrhl i případná personální opatření. Zároveň společnost získává nezaujatý pohled, nové nápady a především know-how.

V případě zájmu nás kontaktujte na vladimir@prinke.cz      

Ceny Interim Managementu v zemích Evropy

 

 

Copyright by Vladimír Prinke © 2011