AUDITY A ANALÝZY

Audity realizujeme v jakémkoliv potřebném rozsahu od dílčích auditů části společností, nebo oblasti jejího působení až po audity celofiremní a detailní.

Rozsah auditu určuje odsouhlasený cíl auditu. Jeho realizací zákazník získává jako výstup výslednou zprávu s objektivní a nezatíženou informací o firemním statusu, která ho detailně seznamuje s problematickými i pozitivními stránkami jeho firmy vzhledem k předem definovanému cíli.

 

Marketingový audit

Realizací marketingového auditu dokážeme přinést odpovědi na následující otázky:

 1. Podporuje marketingová strategie strategii celofiremní? V kterých bodech je a kde chybí podpora a provázanost.
 2. Jsou krátkodobé cíle marketingu krokem k dosažení cílů obchodních a firemních? Je zde přímá souvislost a tah na branku? Je váš marketing proaktivní, nebo reaktivní?
 3. Hraje marketing ve vaší firmě odpovídající roli ve vztahu k firemním a obchodním plánům? Je váš marketing efektivně začleněn do firemní struktury?
 4. Sbírá marketing správná data pro obchod a další oddělení firmy? Jsou k dispozici včas a správným lidem? Je s marketingovými daty nakládáno efektivně? Jsou všechny využity k dalšímu rozvoji firmy?
 5. Generují marketingová data dostatek nových příležitostí k rozvoji firmy a zvýšení tržeb?
 6. Jaké jsou hlavní zodpovědnosti vašeho marketingu? Podporují vaši konkurenceschopnost? Jaký vztah mají k vaší konkurenční výhodě? Jak podporují vaše kritické faktory úspěchu?
 7. Má váš marketingový plán všechny správné parametry? Jaká je jeho provázanost na obchodní plán firmy? Je marketingový plán úderný a efektivní?
 8. Je váš marketingový rozpočet odpovídající k objemu vašich tržeb? Generují marketingové náklady dostatečné související výnosy?
 9. Měříte efektivitu vašich marketingových projektů? Používáte správné metriky (KPI)?
 10. Máte dostatečně kompetentní marketingové pracovníky? Mají dostatečně vymezené odpovědnosti a pravomoci? Odpovídá jejich skladba a počet firemním nárokům?
 11. Jsou vaše marketingové projekty dostatečně úspěšné? Dosahují vždy a všech stanovených cílů? Jsou správně stanovovány projektové cíle?
 12. Je úspěch vašich marketingových projektů dostatečně podpořen motivačním a odměňovacím systémem? Jaké jsou slabiny vašich projektů? Jak můžete zvýšit jejich přínosy?

Analýza tržní situace firmy

Analýzou následujících oblastí definujeme tržní situaci vaší firmy:

1. Jak Firma dosahuje svých příjmů?

2. Jaký má firma byznys model?

3. Jaké má firma plány pro navýšení příjmů?

4. Jaké má firma zákazníky?

5. Jaký je odliv zákazníků?

6. Jaký je nárůst zákazníků?

7. Jsou odměny managementu v souladu s výkonem firmy?

 

 

Copyright by Vladimír Prinke © 2011