Strategický controlling pomocí metody Balanced Scorecard

Pro úspěšnou implementaci podnikové strategie nestačí definovat obecné cíle často pouze finančního charakteru, byť splňují podmínky konzistence, reálnosti, splnitelnosti atd. Pro každou společnost, která usiluje o dlouhodobou konkurenceschopnost, je nezbytné zavést strategický systém měření výkonnosti podniku. Pro tyto účely doporučujeme metodu Balanced Scorecard (BSC).


Měřících vlastností BSC se používá k realizaci kritických manažerských procesů:

balance score card

 

V rámci implementace BSC nabízíme:

 

Slovníček pojmů:

 

CSF (Critical Success Factor) – kritické faktory úspěchu (soubor činností podmiňujících dosažení vize),
KRI (Key Result Indicator) – Klíčový ukazatel výsledku (především finančních – na úrovni kontrolních orgánů, jako je valná hromada akcionářů, dozorčí rada…),
KPI (Key Performance Indicator) – klíčový ukazatel výkonu (především hybných faktorů, např. aktivit – na úrovni vrcholového vedení společnosti),
PI (Performance Indicator) – Ukazatel výkonu (především zvolených aktivit na úrovni vedoucích jednotlivých oddělení)       

 

REALIZAČNÍ KROKY

OBSAH A CÍLE METODY BSC

Copyright by Vladimír Prinke © 2011