interim management

interim management
Interim Management je dodávkou manažerských služeb, které si společnosti najímají, aby v určitém časovém horizontu vyřešily předem jasně definované úkoly za jasné náklady. Společnosti si Interim Management najímají pro ve společnosti chybějící specifické odborné znalosti. Dodané služby mají firmě pomoci efektivně projít např. důležitou změnou nebo vyřešit strategický projekt. Nabízíme služby interim managementu na smluvně předem definovanou dobu, s jasně definovaným cílem a jasně specifikovaných podmínek v následujících oblastech.
 • Tvorba a implementace firemní strategie,
 • Tvorba a implementace strategického controllingu,
 • Implementace nástroje strategického řízení BSC,
 • Řízení rozvojových projektů,
 • Změnové řízení,
 

projektové řízení

projektové řízení
Projektové řízení pomáhá firmě efektivně dosahovat stanovených cílů ve stanoveném čase, rozpočtu a rozsahu. Základním cílem projektového řízení je dodat výsledek – včas, v plné funkcionalitě, s dodrženými náklady (OTIFOB - On Time, In Full, On Budget). Co nabízíme v rámci projektového řízení:
 • Řízení inicializační části = příprava návrhu pro schválení realizace projektu nebo jeho části,
 • Řízení plánovací části = vytvoření časového harmonogramu a finančního plánu (nákladů/výnosů),
 • Řízení realizační části = vykonávání plánovaných činností dle platných metodik,
 • Řízení kontrolní činnosti = sledování průběhu projektu, porovnání aktuálního stavu s plánem a na základě aktuálního stavu realizace opatření, které zajistí dokončení projektu ve stanoveném čase, rozpočtu a rozsahu (OTIFOB),
 • Tvorbu závěrečného reportu = vyhodnocení a uzavření projektu nebo jeho části,
 

strategický controlling

Strategický controlling
Strategický controlling je orientovaný na řízení dlouhodobého ziskového potenciálu firmy. Jeho úkolem je vytvářet předpoklady pro budoucí operativní výsledky. Zajišťuje již existující potenciál a vyhledává nové příležitosti. Předmětem strategického controllingu je zjišťování strukturálních, technických, hospodářských a politických změn, tak aby mohly být cílevědomě určovány oblasti činností, prvky a struktura firmy do budoucnosti. Co nabízíme v rámci strategického controllingu:
 • Definici ziskového potenciálu firmy,
 • Popis strategických procesů firmy s nastavením jejich efektivní kontroly,
 • Návrh efektivních vzájemně provázaných metrik pro skutečnou kontrolu firmy,
 • Návrh a implementaci vzájemně provázaných úrovní firemního controllingu,
 • Návrh a implementaci vzájemně provázaných úrovní firemního controllingu,
 
klienti prinke

Co je nové

14.06.2016 Implementace CRM pro Call centrum

Od dubna do června proběhla implementace specializovaného CRM pro oddělení Call centra. Tvorba call skriptů a analýza kampaní jsou základními funkčnostmi. Aplikace umožn íposkytovaní profesionálních služeb telesales pro interní i externí zákazníky.

20.02.2014 novy obchodni model IT distribuci

V jedné z největších IT distribučních společností v České republice probíhá implementace nového obchodního modelu. Součástí je zároveň přenastavení KPI a celého kontrolního a motivačního systému.

01.05.2012 Systém řízení výkonnosti podle KPI

Od začátku května probíhá implementace nových KPI (Key performance indicator) do systému řízení výkonnosti největší internetové obchodní společnosti, prodávající léky, léčebné a zdravotní prostředky a kosmetiku.

11.02.2012 Implementace systému plánování

Implementací systému plánování byla zahájena druhá etapa rozvoje společnosti VAPOL s.r.o. Ta plynule navazuje na etapu první, kdy společnost prezentovala novou vizi a definovala dlouhodobé strategické cíle.

Copyright by Vladimír Prinke © 2011